Spotlight 9 Unit 1

The exercise was created 2021-08-23 by KaisaL. Question count: 110.
Select questions (110)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • get along tulla toimeen
 • be bullied joutua kiusatuksi
 • be in love olla rakastunut
 • a fistfight nyrkkitappelu
 • ambitious kunnianhimoinen
 • be afraid olla peloissaan
 • advice neuvot
 • show off yrittää tehdä vaikutus
 • take up time viedä aikaa
 • hang out olla, viettää aikaa
 • judge tuomita
 • achieve saavuttaa
 • a goal päämäärä
 • praise kehu
 • a presentation esitelmä
 • happiness onnellisuus
 • a habit tapa
 • accept hyväksyä
 • a solution ratkaisu
 • bright valoisa
 • a side puoli
 • past mennyt
 • a difficulty vaikeus
 • eye contact katsekontakti
 • an interest mielenkiinto
 • respect kunnioittaa
 • an opinion mielipide
 • admit myöntää
 • a mistake virhe
 • a weakness heikkous
 • treat kohdella
 • a way tapa
 • grow up kasvaa aikuiseksi
 • a coast rannikko
 • last week viime viikolla
 • suddenly yhtäkkiä
 • though kuitenkaan
 • lots of times monta kertaa
 • serious vakava
 • so far tähän mennessä
 • fond rakas
 • a memory muisto
 • still edelleen, vielä
 • peer pressure kaveripaine
 • dangerous vaarallinen
 • Jamaican jamaikalainen
 • a root juuri
 • a mate kaveri
 • practise harjoitella
 • a gig keikka
 • primary school alakoulu
 • an adult aikuinen
 • age ikä
 • remember muistaa
 • what - like millainen
 • babysit, babysat, babysat olla lapsenvahtina
 • twice kahdesti
 • together yhdessä
 • round ympärillä, ääressä
 • a war sota
 • a boarding school sisäoppilaitos
 • famous kuuluisa
 • a fashion designer muotisuunnittelija
 • a fitness trainer kuntovalmentaja
 • for example esimerkiksi
 • a lesson opetus, oppitunti
 • give up antaa periksi, lopettaa, luopua
 • succeed onnistua
 • keep on jatkaa
 • a hangover krapula
 • a police officer poliisi
 • enjoy pitää, nauttia
 • vocational ammatti-
 • a college oppilaitos
 • withdrawn syrjäänvetäytynyt
 • shy ujo
 • mid-teens teini-iän keskivaihe
 • then sitten
 • present esitellä
 • a classic novel klassikkoromaani
 • seem näyttää
 • stare at tuijottaa
 • a loser luuseri
 • a voice ääni
 • dull tylsä
 • swallow niellä, nieleskellä
 • cough yskiä
 • finish lopettaa
 • silence hiljaisuus
 • boring tylsä
 • continue jatkua
 • a cheek poski
 • I've got to minun pitää
 • burn palaa
 • sound kuulostaa
 • interesting mielenkiintoinen
 • a front etuosa
 • dozens kymmeniä
 • a bell kello
 • realize tajuta, oivaltaa
 • an experience kokemus
 • a value arvo
 • change muuttua
 • overnight yhdessä yössä
 • do well menestyä
 • whoever kuka tahansa
 • however miten, kuitenkin
 • studies opinnot
 • a strength vahvuus, voimakkuus
 • perfect täydellinen

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/spotlight-9-unit-1.9985966.html

Share