Spotlight 9 WORK

The exercise was created 2019-02-19 by Hakkarikm. Question count: 32.
Select questions (32)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • staff henkilökunta
 • working hours työajat
 • work mate työkaveri
 • terms ehdot
 • perks edut
 • evening shift iltavuoro
 • work description työnkuvaus
 • work place työpaikka
 • brand new upouusi
 • earn ansaita
 • get fired saada potkut
 • stay alive pysyä hengissä
 • elää köyhyydessä live in poverty
 • get paid black saada palkka pimeänä
 • pay taxes maksaa veroja
 • support your family elättää perheensä
 • salary palkka
 • resign irtisanoutua
 • unemployed työtön
 • attitude asenne
 • evidence todistusaineisto
 • an assignment tehtävä
 • a nine-to-five job säännöllinen kokopäivätyö
 • an application form hakemuskaavake
 • a breakthrough läpimurto
 • a priest pappi
 • a plumber putkimies
 • a soldier sotilas
 • a lawyer lakimies
 • a sales clerk myyjä
 • enthusiastic innokas
 • hard-working ahkera

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/spotlight-9-work.8907294.html

Share