StudeoEn8Blog3.2

The exercise was created 2021-11-12 by katjanissinen. Question count: 45.




Select questions (45)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • an evening ilta
 • a flight lento
 • a suitcase matkalaukku
 • an hour tunti
 • a snack välipala
 • a sandwich voileipä
 • a morning aamu
 • a chair tuoli
 • a restaurant ravintola
 • a guidebook opaskirja
 • a spring kevät
 • an autumn syksy
 • an artist taiteilija
 • a life elämä
 • a teacher opettaja
 • a month kuukausi
 • leave lähteä
 • go mennä
 • think ajatella
 • look forward to odottaa innolla
 • ilmoittaa, kuuluttaa announce
 • next seuraava, ensi
 • extremely erittäin, äärimmäisen
 • anymore enää, nykyisin
 • already jo
 • in advance etukäteen
 • cancel peruuttaa
 • know tietää, tuntea
 • make tehdä, valmistaa
 • stare tuijottaa
 • laugh nauraa
 • visit vierailla
 • take ottaa, vierailla
 • duty free verovapaa
 • uncomfortable epämukava, epäviihtyisä
 • hard kova
 • empty tyhjä
 • foreign ulkomaalainen
 • creative luova
 • sad surullinen
 • tired väsynyt
 • famous kuuluisa
 • late myöhäinen, myöhään
 • for some time jonkin aikaa
 • during aikana

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/studeoen8blog3-2.10710288.html

Share