Sunscreen

The exercise was created 2018-05-15 by Weidenberg. Question count: 45.
Select questions (45)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • solkräm sunscreen
 • nytta, få nytta av benefit
 • vetenskapsman scientist
 • grund basis
 • slingra meander
 • erfarenhet, uppleva experience
 • förse, dela ut dispense
 • blekna, avta fade
 • minnas, återkalla recall
 • förstå, greppa grasp
 • möjlighet possibility
 • fantastisk fabulous
 • föreställa sig imagine
 • effektiv (saker) effective
 • lösa solve
 • lämplig, passande apt
 • överrumpla blindside
 • sysslolös idle
 • vårdslös reckless
 • svartsjuka jealousy
 • komplimang compliment
 • ta emot receive
 • förolämpning insult
 • kontoutdrag bank statement
 • skilsmässa divorce
 • årsdag anniversary
 • läxa upp berate
 • gratulera congratulate
 • slumpartade half-chance
 • syskon sibling
 • kär, värdefull precious
 • bro bridge
 • geografi geography
 • oförytterlig, omistlig inalienable
 • flörta philander
 • förnuftig reasonable
 • ädel noble
 • äldre elders
 • förmögen, rik wealthy
 • make/maka spouse
 • tålmodig patient
 • förse, förråd supply
 • nostalgi nostalgia
 • torka av wipe
 • återvinna recycle

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/sunscreen.8249339.html

Share