sva Musikord

The exercise was created 2020-05-12 by Fralle. Question count: 52.
Select questions (52)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • absolut gehör förmåga att urskilja exakt vilken ton eller ackord man hör.
 • ackompanjera spelas samtidigt med en melodi i sång eller annant instrument. Gitarr, ukulele, piano. På en bas spelas bara en grundton i taget
 • ackord samklang. Består av minst tre samtidiga toner.
 • alt den låga kvinnorösten eller barnrösten
 • bas den låga mansrösten
 • b-förtecken sänker tonen med en halvton
 • brygga Finns i en del låtar. Leder versen till refrängen.
 • crescendo starkt
 • dirigent leder en kör/orkester. Visar med taktpinnen hur musiken ska utföras
 • duett två personer musicerar tillsammans
 • dur beskrivs oftas som "glad"
 • durackord ett ackord med durklang. Skrivs genom att ange grundtonen i ackordet. Denna kallas ters och är den mittersta tonen. ex C. På eng = Major
 • dynamisk Volymen i musiken. Svagt och starkt och allt däremellan.
 • gehör hörsel. Förmåga att urskilja olika toner och hur långt det är mellan varje ton.
 • inräkning Visar hur snabb pulsen är i låten du ska spela
 • instrumental Instrument spelas utan sång
 • intro/förspel inledningen till en låt.
 • klav Nyckel. Visar vad en ton heter och var den ligger i notsystemet. G-klav vanligast men även F-klav som ofta är vänster hand på pianot.
 • komp Ackompanjemang. Det som instrumenten spelar som är bakgrund till melodin.
 • korsförtecken # höjer tonen med en halvton. Spela på nästa tonläge
 • kvartett fyra personer musicerar tillsammans
 • kvintett fem personer musicerar tillsammans
 • melodi Melodin är det man sjunger i en låt men den kan också spelas. En melodi får man när man kombinerar rytm med toner.
 • metronom En apparat som anger korrekt tempo med ett tickande ljud.
 • moll beskrivs oftast som "ledsen/blå"
 • mollackord ett ackord med mollklang. Skrivs genom att ange grundtonen med m i ackordet.ex Cm Eng = Minor
 • musikal ett musikdrama där det sjungsn och talas
 • noter Musikens alfabet. Används för att skriva ner en melodi, rytm eller ackord.
 • opera ett musikdrama där allt sjungs
 • outro/Coda Avslutningen i en låt. Coda betyder svans på italienska.
 • plektrum En liten tunn plastplatta som gitarristen slår på strängarna med.
 • puls musikens hjärtslag. En serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Lika lång tid mellan varje slag. Vissa låtar har snabb puls andra långsamma.
 • refräng Del som återkommer flera gånger med samma text och melodi. Eng Chorus
 • rytm En blandning av korta och långa toner och pauser. En rytm kan sjungas spelas, klappas. x - x - xxxx - KNISTA I I I I
 • solist en person spelar eller sjunger ensam
 • sopran den höga kvinnorösten eller gossrösten
 • stick Ny del i låten med ny text och ny meodi.
 • stämapparat tuner. En apparat som hjälper dig att stämma gitarren. (ofta med ljus)
 • Takt En sorts ram för pulsen
 • Taktart Grupper av pulsslag. Taktarten bestäms av hur många pulsslag som får plats i var takt. Den vanligaste taktarten är 4/4 i pop- och rockmusik. Vals 3/4 dels takt.
 • taktstreck delar upp takterna. T. ex: I Am I C I
 • tempo Hur långt det är mellan pulsslagen, om låten är snabb kommer pulsslagen ofta. När man räknar in en låt anger du pulsen/hastigeten eller låtens tempo.
 • tenor den höga mansrösten
 • ton ljud. I musik anges tonens höjd med bestämda namn. Toner kan också anges i frekvens. Hög frekvens och hög ton/ljusare. På pianot ligger de ljusare tonerna till vänster.
 • transponera Ändra tonart i ett musikstycke till annan tonart. En sångare kanske vill sjunga högre eller lägre eller så är det för svåra ackord och man vill byta dem.
 • trio tre personer musicerar tillsammans
 • unison samtidig samma melodi ex som Allsång
 • upptakt Man börjar spela mitt i en takt i stället från början av takten.
 • vers berättande del. Kommer tillbaka med annan text.
 • vibrato när tonen vibrerar/fladdrar lite
 • virtuos en mästare eller mycket skicklig musiker.
 • återställningstecken gå tillbaka till tonens normala läge.

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/sva-musikord.8776849.html

Share