Svenska glosor V.13

The exercise was created 2018-03-27 by Lisa_Blondell. Question count: 35.
Select questions (35)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • såta vänner nära vänner
 • symtomatisk kännetecknande
 • dränage bortledning av vätska
 • eskapism verklighetsflykt
 • anvisa tilldela
 • jämkning anpassning
 • missunnsam ogenerös
 • deduktion härledning
 • fragmentering sönderdelning
 • hårdragen långsökt
 • momentan tillfällig
 • föreskrift bestämmelse
 • i gåsmarsch i rad
 • stipulerad fastställd
 • parlör liten ordbok
 • extremiteter armar & ben
 • utblottad ruinerad
 • överpröva föra till högre instans
 • superlativer beröm
 • inte på långt när långt ifrån
 • tongivande ledande
 • öförrätt kränkning
 • kuplett visa, revyvisa
 • peang operationsklämma
 • stuteri hästgård
 • sekunda andra klassen, sämre
 • skrå på sned
 • bevekelsegrund motiv
 • emeritus pensionerad professor
 • mätare en sorts fjäril
 • befordra skicka
 • onomatopoetiska ord ord som har tillkommit för att efterlikna ljud, tex. krasch
 • anhålla formellt begära (ansöka)
 • härleda bestämma ursprunget för
 • gott handlag för färdighet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/svenska-glosor-v-13.8152496.html

Share