The Cost of Careless Living (Eng-Swe)

The exercise was created 2021-09-20 by ufk5063. Question count: 35.
Select questions (35)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • quaver darra, vibrera
 • phlegm slem
 • disobey inte lyda, överträda
 • stiff saftig, hutlös
 • penalty vite, böter
 • vast vidsträckt, stor
 • tangle härva
 • bonfire bål, brasa
 • on the instant direkt
 • cup kupa handen, hålla
 • mere blott, bara
 • conduct utföra, arrangera
 • sway vagga, gunga
 • envelop innesluta, omringa
 • finicky petig, kinkig
 • annihilate tillintetgöra, förstöra
 • expendable som kan offras
 • throttle strypa, kväva
 • wax komma, tillta, växa
 • teeming vimlande, myllrande
 • infinitesimal oändligt liten
 • disproportion brist på proportion
 • resilient stark, motståndskraftig
 • sheathed over beklädd, täckt
 • coil ringla, slingra sig
 • save utom
 • talon klo
 • remit översända (pengar), återbetala
 • wrench rycka, slita
 • fount källa, fontän
 • gush välla fram
 • gauze gasväv
 • valve ventil
 • mooring förtöjning
 • fumble fumla med

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/the-cost-of-careless-living-eng-swe.10568262.html

Share