The god of small things

The exercise was created 2020-09-14 by t_arvid. Question count: 87.
Select questions (87)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • rykte rumour
 • förskott advance
 • roman novel
 • de små tingens gud the god of small things
 • tilldela, ge award
 • bookerpriset the booker prize
 • omtvistad, kontroversiell controversial
 • lika, samma equal
 • äganderätt property right
 • husockupant squatter
 • plåt tin
 • stipendium scholarship
 • möjliggöra enable
 • renovering restoration
 • övertala persuade
 • halv semi-
 • berättelse tale
 • framstående prominent
 • samtida, nutida contemporary
 • strid, kontrovers controversy
 • känslig sensitive
 • sak, fråga issue
 • kön gender
 • samhällsklass caste
 • oberörbar untouchable
 • skönlitteratur fiction
 • kärnvapen nuclear weapon
 • tvångsförflytta displace
 • fördöma denounce
 • avslöja expose
 • erkännande recognition
 • i sin tur in turn
 • storslagenhet grandeur
 • kollektivisera corporatize
 • smyga sneak
 • snickare carpenter
 • ihålig hollow
 • säker på foten surefooted
 • get goat
 • tveksam tentative
 • lura lurk
 • tygväska cloth bag
 • barnhem orphanage
 • kvarnsten millstone
 • utrusta equip
 • samla som ekorrar squirrel away
 • nödvändig proviant essential provisions
 • bucklig battered
 • kastrull saucepan
 • uppblåsbar inflatable
 • gås goose
 • olikfärgad multicoloured
 • medkännande compassionate
 • frånvaro absence
 • samvetskval remorse
 • råttfångaren i hameln the pied piper of hamelin
 • avgörande clinching
 • sitta grensle sit astride
 • gungbräde seesaw
 • kränga lurch
 • ström current
 • körfält lane
 • dämpad muffled
 • gren branch
 • timmer log
 • tidigare previous
 • simma hundsim dog-paddle
 • ansträngning effort
 • tillryggalägga cover
 • kika peer
 • gyttja slush
 • kravla clamber
 • sörja mourn
 • död passing
 • strömvirvel whirlpool
 • bläcksvart inky
 • last cargo
 • fingerborg thimble
 • hålla hårt clench
 • näve fist
 • ifrån sig distraught
 • träsk swamp
 • hans och greta hansel and gretel
 • hemsk ghastly
 • ta till fånga capture
 • stel av skräck numb of fear
 • löv leaf

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/the-god-of-small-things.9939498.html

Share