The informer

The exercise was created 2018-02-01 by BrittaKajsa. Question count: 64.
Select questions (64)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • informer tjallare
 • comfortable väl till mods
 • be cramped ha kramp
 • hollow ihålig
 • space utrymme
 • bridge support bropelare
 • hang up stänga av, lägga på
 • flutter fladdrande
 • Union Jack Storbritanniens flagga
 • front wing framskärm
 • but for bortsett från
 • tricolour trefärgad flagga
 • key in knappa in
 • cortege kortege, följe
 • redial ringa upp igen
 • hiss väsa
 • lot sällskap, gäng
 • furious rasande
 • have things go one´s way få som en vill
 • bear the brunt ta smällen
 • Good Friday långfredagen
 • agreement överenskommelse
 • permanent varaktig
 • troubles oroligheter
 • thirty-odd drygt trettio
 • die-hard fanatiker
 • not give an inch inte ge efter ett tum
 • distinguish skilja
 • participate delta
 • wing falang, gren
 • guilty of skyldig till
 • wee mycket liten
 • lad kille
 • pay attention to bry sig om
 • atrocity illdåd
 • bunch gäng
 • blast explosion
 • courthouse domstolsbyggnad
 • proper riktig, ordentlig
 • damage skada
 • innocent oskyldig
 • recruit värva
 • parole frivillig frigivning
 • release frige
 • take a dislike to fatta motvilja mot
 • instant omedelbar
 • bait reta, mobba
 • rise to the bait nappa på kroken
 • slippered klädd i tofflor
 • hearth eldstad
 • set off utlösa
 • unsettle förvirra
 • armoured car pansarbil
 • tip off tipsa
 • security force säkerhetsstyrka
 • betray förråda
 • cause orsaka
 • affect drabba
 • kneecap knäskål
 • booby-trapping fälla
 • devise anordning, apparat
 • windowsill fönsterbräda
 • punch in slå
 • reach

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/the-informer.8008658.html

Share