The true cost of fast fashion | The Economist

The exercise was created 2023-03-15 by MarieHardy. Question count: 30.
Select questions (30)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • collar krage
 • manufacture tillverkning, fabrikation
 • landfill soptipp
 • garment klädesplagg
 • dispose of göra sig av med
 • castoff kasserad pryl, förkastad sak
 • discard kasta bort
 • emerging framväxande, uppstå
 • estimate beräkna, uppskatta
 • address (an issue) ta itu med ett problem
 • rags trasor, paltor
 • affordable prisvärd
 • swanky snofsig, flott
 • giant jätte
 • disrupt störa, avbryta
 • hefty hård, tung, rejäl
 • dry cleaning kemtvätt
 • facility anläggning
 • mileage miltal
 • tackle (the problem) ta itu med ett problem
 • apparel klädsel
 • unsustainable ohållbar
 • mend laga, reparera
 • lifespan livstid, -längd
 • resonate with genljuda, eka; ge resonans; väcka genklang (respons) hos
 • supply chain försörjningskedja
 • enlightened upplyst
 • for the sake of för ... skull
 • viable möjlig, genomförbar
 • follow suit följa exemplet, göra likadant

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/the-true-cost-of-fast-fashion--the-economist.11464170.html

Share