Top 8 kpl 11 sanat

The exercise was created 2019-05-03 by Monazilla. Question count: 73.
Select questions (73)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • beachcomb etsiä rannalle ajautunutta hylkytavaraa
 • spend, spent, spent viettää, kuluttaa
 • swim, swam, swum uida
 • sunbathe ottaa aurinkoa
 • though kuitenkin, kuitenkaan
 • at high tide nousuveden aikaan
 • a sea meri
 • cover peittää
 • at low tide laskuveden aikaan
 • see, saw, seen nähdä
 • leave, left, left jättää, lähteä
 • an object esine
 • a shore ranta, rannikko
 • find, found, found löytää
 • unusual epätavallinen
 • valuable arvokas
 • so far tähän mennessä
 • trash roska(t), roju(t)
 • a fishing net kalaverkko
 • pick up kerätä (talteen), nostaa maasta
 • a candy wrapper karamellin käärepaperi
 • end up päätyä
 • when the tide comes in kun vuorovesi nousee
 • a tide vuorovesi
 • a discovery löytö, keksintö
 • a seagull lokki
 • eat, ate, eaten syödä
 • probably todennäköisesti, luultavasti
 • think, thought, thought ajatella, luulla
 • pollution saaste(et)
 • an ocean valtameri
 • not only ... but also ei ainoastaan - vaan myös
 • by accident vahingossa
 • pollute saastuttaa
 • further along the beach kauempana rannalla
 • discover löytää, keksiä
 • a rubber duck kylpyankka
 • rubber kumi-
 • a duck ankka
 • must have been on täytynyt olla
 • paint maali
 • fade haalistua
 • almost melkein
 • jealous kateellinen
 • far kauas, kaukana
 • study tutkia, opiskella
 • a current (meri)virta
 • a cargo ship rahtilaiva
 • a storm myrsky
 • a container kontti
 • fall, fell, fallen pudota
 • a bathtub toy kylpylelu
 • a beaver majava
 • escape paeta, päästä karkuun
 • a beachcomber (rannalle ajautuneen) hylkytavaran etsijä
 • wash up huuhtoutua
 • Alaskan alaskalainen
 • take a different route mennä eri reittiä
 • the Arctic pohjoinen napaseutu, arktinen alue
 • trapped in the ice jään vankina
 • arrive saapua
 • east itä-, itä
 • a coast rannikko
 • might saattaisi; ehkä
 • the North Atlantic Garbage Patch Pohjois-Atlantin jätepyörre (suuri kelluva, pääosin muovijätteestä koostuva jätelautta)
 • wooden puinen, puu-
 • mainly pääasiassa, suurimmaksi osaksi
 • the size of Texas Teksasin kokoinen
 • the UK, the United Kingdom Yhdistynyt kuningaskunta
 • break, broke, broken mennä rikki
 • sink, sank, sunk upota, upottaa
 • even jopa
 • reach saavuttaa, päästä johonkin asti

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-8-kpl-11-sanat.9059173.html

Share