Top 8 kpl 9 sanat

The exercise was created 2019-02-13 by Monazilla. Question count: 65.
Select questions (65)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • arctic arktinen
 • a bay lahti
 • endangered uhanalainen
 • a polar bear jääkarhu
 • about noin
 • gather kokoontua
 • freeze jäätyä
 • hunt metsästää
 • a seal hylje
 • a month kuukausi
 • careful varovainen
 • sneaky ovela
 • a way tapa
 • catch ottaa kiinni
 • underwater veden alla
 • a surface pinta
 • breathe hengittää
 • frozen jäätynyt
 • a beathing hole hengitysaukko
 • lie down maata maassa
 • lie, lay, lain maata maassa
 • next to vieressä
 • a hole aukko
 • stick pistää
 • stand seisoa
 • a tour guide matkaopas
 • early ajoissa
 • no one else ei kukaan muu
 • yet vielä
 • suddenly yhtäkkiä
 • a crash rysähdys
 • anybody kukaan, ketään
 • nothing ei mitään
 • except paitsi
 • something jotakin, jokin
 • moving liikkuvan
 • move liikkua
 • an alley kuja
 • anything mitään, mitä tahansa
 • knock over kaataa
 • a trashcan roska-astia
 • thin laiha
 • this way tähän suuntaan
 • be scared olla peloissaan
 • dangerous vaarallinen
 • especially erityisesti
 • a guard vartija
 • a patrol vartio, partio
 • a tranquilizer gun nukutusase
 • shoot ampua
 • a special dart erikoisnuoli
 • sleep nukkua
 • for a while hetkeksi
 • a jail säilö, vankila
 • later on myöhemmin
 • plenty of paljon
 • naughty tuhma, kuriton
 • stay away from pysyä poissa jostakin
 • stay pysyä, jäädä
 • until kunnes
 • freeze over jäätyä umpeen
 • fair reilu
 • would be safe olisivat turvassa
 • in the old days ennen vanhaan
 • cause trouble aiheuttaa hankaluuksia

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-8-kpl-9-sanat.8894922.html

Share