Top 9 kpl 15 sanat

The exercise was created 2019-04-11 by Monazilla. Question count: 71.
Select questions (71)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a giant jättiläinen
 • a causeway viertotie, pengertie
 • Northern Ireland Pohjois-Irlanti
 • a day off vapaapäivä
 • a tourist information office matkailuneuvonta
 • a day trip päiväretki
 • a suggestion ehdotus
 • discover löytää
 • a website nettisivusto
 • while sillä välin kun, kun taas
 • browse selailla, katsoa
 • through läpi
 • a leaflet lehtinen
 • a brochure esite
 • a tourist destination matkakohde
 • a dummy tyhmä, tyhmyri
 • actually oikeasti, itse asiassa, todella
 • the other day tässä eräänä päivänä
 • an Englishman, Englishmen englantilainen
 • an Irishman, Irishmen irlantilainen
 • a Scotsman, Scotsmen scotlantilainen
 • interested in kiinnostunut (jostakin)
 • correct oikea
 • an answer vastaus
 • a coast rannikko
 • northeast of koilliseen jostakin
 • consist of koostua jostakin
 • stone kivi-
 • a column pylväs
 • of varying sizes erikokoinen
 • range vaihdella
 • a height korkeus, pituus
 • most of suurin osa jostakin
 • hexagonal kuusikulmainen
 • a honeycomb hunajakenno
 • a beehive mehiläispesä
 • at the cliff face jyrkänteeltä
 • lead johtaa
 • tighly packed together tiiviisti lähekkäin
 • form muodostaa
 • natural luonnollinen
 • a bridge silta
 • intriguing kiehtova
 • at the other end toisessa päässä
 • set off lähteä matkaan
 • along pitkin
 • hop hypellä
 • a steppingstone askelma
 • disappear kadota
 • beneath alle, alla
 • a wave aalto
 • obviously ilmeisesti, ilmiselvästi
 • an alien avaruusolento
 • ignore jättää huomioimatta, olla välittämättä
 • a natural geological formation luonnonkivimuodostelma
 • a volcanic eruption tulivuorenpurkaus
 • ago sitten
 • whole koko(nainen)
 • an area alue
 • covered in peittynyt johonkin
 • lava laava
 • liquid nestemäinen
 • cool jäähtyä
 • solid kiinteä
 • crack halkeilla
 • mud muta
 • dry kuivua
 • similar samanlainen
 • anyway joka tapauksessa, kuitenkin
 • invade valloittaa, tunkeutua
 • sigh huokaista

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-15-sanat.9031068.html

Share