Top 9 kpl 16 sanat

The exercise was created 2019-04-11 by Monazilla. Question count: 68.
Select questions (68)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a hobbit hobitti
 • dramatic dramaattinen
 • varied vaihteleva
 • a landscape maisema
 • a location paikka
 • shoot films kuvata elokuvia
 • film kuvata
 • a movie set kuvauspaikka, kulissit
 • dismantle purkaa
 • exist olla olemassa
 • explore tutkia, tehdä tutkimusmatka
 • private property yksityisalue
 • an option vaihtoehto
 • a discount alennus
 • more cheaply halvemmin
 • keen innokas
 • volcanic tuliperäinen
 • a region alue, seutu
 • a hike vaellus
 • a view näköala
 • a hot air balloon ride kuumailmapallolento
 • the most leisurely verkkaisin, rauhallisin
 • admire ihailla
 • scenery näkymä, maisema
 • sinister synkkä, pahaenteinen
 • unfortunately valitettavasti
 • a scene kohtaus
 • a trail polku, tie
 • prehistoric esihistoriallinen
 • a path polku
 • overgrow kasvaa yli, umpeen
 • in places paikoitellen, paikka paikoin
 • tread, trod, trodden kulkea, edetä
 • more carefully varovaisemmin
 • than usual kuin tavallista
 • a chat juttelu, rupattelu
 • experience kokea
 • definitely ehdottomasti, ilman muuta
 • satisfying tyydyttävä
 • contain sisältää
 • a detail yksityiskohta
 • leave out jättää pois
 • cut out leikata pois
 • a bit hetki, kohta
 • an ending loppu
 • improve parantaa, tehdä paremmaksi
 • rarely harvoin
 • in my opinion minun mielestäni
 • more quickly nopeammin
 • fastest nopeimmin
 • slowly hitaasti
 • enjoyable nautinnollinen
 • pretend teeskennellä, leikkiä
 • an imagination mielikuvitus
 • come alive saada elämään
 • briskly reippaasti
 • far ahead kaukana edellä
 • a discussion keskustelu
 • literature kirjallisuus
 • faster nopeammin
 • earlier aiemmin
 • along pitkin
 • lag behind jäädä jälkeen
 • sniff haistella
 • except paitsi
 • more slowly hitaammin
 • impossible mahdoton
 • herd paimentaa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-16-sanat.9031227.html

Share

Advertisements