Top 9 kpl 2 sanat

The exercise was created 2018-12-05 by Monazilla. Question count: 46.
Select questions (46)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • recycle kierrätys-; kierrättää
 • for short lyhyesti, lyhennettynä
 • a recycling centre kierrätyskeskus
 • establish perustaa
 • a pile pino, kasa
 • work työskennellä, toimia
 • a wire (sähkö)johto
 • are sorted lajitellaan
 • a monitor näyttö(pääte), monitori
 • sort lajitella
 • a (rubbish) tip kaatopaikka
 • are imported into tuodaan (maahan)
 • look for etsiä
 • import tuoda (maahan)
 • cut, cut, cut viiltää
 • are sold myydään
 • once (yhden) kerran
 • a company yritys
 • be going to aikoa
 • fix korjata
 • burn polttaa
 • become, became, become tulla joksikin
 • rubbish roska(t)
 • was burned poltettiin
 • melt sulaa, sulattaa
 • smoke savu
 • that’s how sillä tavoin, siten
 • smelly pahanhajuinen, haiseva
 • make money ansaita rahaa
 • a throat kurkku
 • wood puu(aines)
 • that’s because se johtuu siitä, että
 • reuse käyttää uudelleen
 • a chemical kemikaali
 • a teddy bear nallekarhu
 • it is recycled se kierrätetään
 • fur turkki
 • take apart purkaa (osiin)
 • completely täysin, kokonaan
 • a piece osa, pala
 • bald kalju
 • are used käytetään
 • a sculpture veistos
 • a tyre (auton)rengas
 • trash roska(t)
 • are melted sulatetaan

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-2-sanat.8744964.html

Share