Top 9 kpl 4 sanat

The exercise was created 2018-12-05 by Monazilla. Question count: 71.
Select questions (71)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • sponsor rahoittaa, sponsoroida
 • rescue pelastus
 • orphaned orvoksi jäänyt
 • shoot, shot, shot ampua
 • endangered uhanalainen
 • a poacher salametsästäjä
 • by johonkin mennessä (prep.)
 • a horn sarvi
 • left jäljellä
 • medicine lääke, lääkkeet
 • act toimia
 • jewellery korut
 • may saattaa
 • although vaikka
 • become, became, become extinct kuolla sukupuuttoon
 • illegal laiton
 • adopt adoptoida
 • ivory norsunluu
 • a newsletter tiedote, jäsenkirje
 • a product tuote
 • a species, species laji, lajit
 • greedy ahne
 • a rescue story pelastustarina
 • anyway kuitenkin, silti
 • all alone aivan yksin
 • had been examined oli tutkittu
 • solid kiinteä
 • examine tutkia, tarkastaa
 • a few muutama
 • feed, fed, fed ruokkia
 • until kunnes
 • enter astua sisään
 • lose, lost, lost menettää
 • a pen aitaus
 • starve to death kuolla nälkään
 • bump tönäistä, puskea
 • unless ellei, jollei
 • be scared (of) pelätä (jotakin)
 • in time ajoissa
 • charge at hyökätä jonkun kimppuun
 • luckily onneksi
 • scary pelottava
 • an update päivitys
 • hearing kuulo
 • a sanctuary suojelualue, turvapaikka
 • eyesight näkö(kyky)
 • since siitä lähtien, kun
 • a fence aita
 • attack hyökätä
 • a baby’s bottle tuttipullo
 • rush rynnätä, kiirehtiä
 • realise tajuta, ymmärtää
 • over to us meidän luoksemme
 • thick paksu
 • scratch raapia, rapsuttaa
 • skin iho, nahka
 • that’s how sillä tavoin
 • instead sen sijaan
 • make friends with ystävystä jonkun kanssa
 • practise harjoitella
 • tie sitoa
 • now that nyt kun
 • a stick keppi
 • trust luottaa
 • a tickling stick kutituskeppi
 • roll kieriä, pyöriä
 • get, got, got close to mennä lähelle
 • a tummy maha
 • chase ajaa takaa, jahdata
 • tickle kutittaa
 • can be fed voidaan ruokkia

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-4-sanat.8745091.html

Share