Top 9 kpl 5 sanat

The exercise was created 2018-12-05 by Monazilla. Question count: 73.
Select questions (73)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • electric sähköinen
 • an article (lehti)artikkeli
 • a dishwasher astianpesukone
 • grow, grew, grown up kasvaa
 • electronics sähkölaitteet
 • running water juokseva vesi
 • electricity sähkö
 • quit, quit, quit school jättää koulu kesken
 • a generator generaattori
 • pay, paid, paid maksaa
 • run, ran, run on toimia, käydä jollakin
 • a fee maksu
 • petrol bensiini
 • at fourteen 14-vuotiaana
 • fuel polttoaine
 • maize maissi
 • break, broke, broken down rikkoutua, mennä rikki
 • a farm maatila
 • build, built, built rakentaa
 • continue jatkaa
 • generate tuottaa
 • studies opinnot
 • free ilmainen
 • a library kirjasto
 • great suuri, laajamittainen
 • a project projekti
 • a drought kuivuus
 • in the evenings iltaisin
 • cause aiheuttaa
 • main pää-
 • a famine nälänhätä
 • a blade lapa, terä
 • as sillä, koska
 • tall korkea
 • crop sato, vilja
 • strong voimakas
 • a villager kyläläinen
 • entirely täysin
 • die (of) kuolla (johonkin)
 • recycled kierrätetty
 • starve nähdä nälkää, kuolla nälkään
 • material (rakennus)materiaali
 • pump pumpata
 • decide päättää
 • a pipe putki
 • survive selvitä jostakin hengissä
 • a plank of wood lauta
 • a bicycle polkupyörä
 • light, lit, lit up syttyä
 • rubber kumi (materiaali)
 • amazed hämmästynyt, ällistynyt
 • a rubbish tip kaatopaikka
 • a use käyttötarkoitus
 • people ihmiset
 • charge ladata
 • illegal laiton
 • a queue jono
 • search for etsiä jotakin
 • amazing hämmästyttävä
 • take, took, taken drugs käyttää huumeita
 • improve parantaa
 • magic taika
 • eventually lopulta
 • gather kokoontua
 • study opiskella
 • attach kiinnittää
 • perfect loistava, täydellinen
 • a light bulb polttimo, lamppu
 • an example (of) esimerkki (jostakin)
 • spin, span, spun kieppua, pyöriä
 • innovative innovatiivinen, kekseliäs
 • take control of ottaa haltuun, hallintaansa
 • a future tulevaisuus

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-5-sanat.8745435.html

Share