Top 9 kpl 6 sanat

The exercise was created 2018-12-05 by Monazilla. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a good Samaritan laupias samarialainen
 • by hand käsin
 • volunteer work vapaaehtoistyö
 • patience kärsivällisyys
 • support tukea
 • a cyber café nettikahvila
 • a training center koulutuskeskus
 • a connection yhteys
 • an opportunity mahdollisuus
 • painfully tuskallisen
 • volunteer tehdä vapaaehtoistyötä
 • a power cut sähkökatkos
 • in need avun tarpeessa
 • common yleinen
 • an emerging country kehitysmaa
 • traditional perinteinen
 • world politics kansainvälinen politiikka
 • a dish ruokalaji
 • certainly todella(kin)
 • an empire imperiumi, valtakunta
 • stay; a stay asua, oleskella; oleskelu
 • develop kehittää, edistää
 • a photocopier kopiokone
 • a skill taito
 • education koulutus
 • a trail polku
 • key (elin)tärkeä
 • out of breath hengästynyt
 • proper kunnollinen
 • bound hyppiä, loikkia
 • accomplish saavuttaa, saada aikaan
 • barefoot avojaloin
 • culture kulttuuri
 • a water tank vesisäiliö
 • a regulation säännös, sääntö
 • trekking gear vaellusvarusteet
 • a custom tapa, tottumus
 • completely täysin
 • for our taste meidän makuumme
 • exhausted uuvuksissa
 • exactly täsmälleen
 • recommend suositella
 • by accident vahingossa
 • definitely ehdottomasti
 • embarrassing nolo
 • a rollercoaster vuoristorata
 • rocky kivinen
 • ups and downs ylä- ja alamäkiä
 • regret katua
 • for a moment hetkeäkään

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-6-sanat.8745551.html

Share