Top 9 kpl 7 sanat

The exercise was created 2019-04-11 by Monazilla. Question count: 80.
Select questions (80)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • choose, chose, chosen valita
 • future tulevaisuus
 • high school yläkoulu (Intiassa)
 • had better olisi parasta
 • a career ura, työ
 • offer tarjota
 • career guidance ammatinvalinnanohjaus
 • a chat forum keskustelupalsta
 • fill out täyttää
 • a profile profiili, henkilökuva
 • a sex sukupuoli
 • a plan suunnitelma
 • a journalist toimittaja
 • a correspondent kirjeenvaihtaja
 • report raportoida
 • from all across india kaikkialta Intiasta
 • experience kokemus
 • an area alue, ala
 • many monta, monet, paljon
 • an article artikkeli
 • few (ani)harvat
 • pay, paid, paid maksaa
 • some joitakin
 • for free ilmaiseksi
 • enjoyable mukava
 • published julkaistu
 • useful hyödyllinen
 • as sillä
 • gain saada
 • a lot of paljon
 • a magazine aikakausilehti
 • hold, held, held pitää
 • either myöskään
 • make, made, made saada joku tekemään jotakin
 • a train fare junalipun hinta
 • at least ainakin, vähintään
 • walk all over me kävellä ylitseni
 • a strength vahvuus
 • flexible joustava
 • outgoing ulospäin suuntautunut, seurallinen
 • curious utelias
 • an imagination mielikuvitus
 • trustworthy luotettava
 • a weakness heikkous
 • a bit hieman
 • disorganised epäjärjestelmällinen
 • competitive kilpailuhenkinen
 • a daydreamer haaveilija
 • a computer programmer tietokoneohjelmoija
 • create luoda
 • code ohjelmoida, koodata
 • a few muutama
 • improve parantaa
 • a skill taito
 • excellent erinomainen
 • a memory muisti
 • organised järjestelmällinen
 • logical looginen
 • determined päättäväinen
 • reliable luotettava
 • too much liian paljon
 • a perfectionist täydellisyyden tavoittelija
 • research tutkimus(työ)
 • irritated ärsyyntynyt
 • sure mikä ettei
 • a rupee rupia
 • per kohti, kappaleelta
 • necessary tarpeellinen
 • journalism journalismi
 • proactive ennakoiva, aloitteellinen
 • hopefully toivottavasti
 • pay, paid, paid off kannattaa
 • exploited hyväksikäytetty
 • a little vähän, jonkin verran
 • not very much ei kovin paljon
 • a doormat kynnysmatto
 • travel costs matkakulut
 • a payment maksu
 • a copy näytekappale
 • give something a go kokeilla

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-7-sanat.9031213.html

Share