Trampolin 3 kpl 3 sanasto

The exercise was created 2021-11-25 by heli_opena. Question count: 45.
Select questions (45)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • kunna, kan, kunde IV osata, voida
 • prata, pratar, pratade I puhua
 • utan ilman
 • ett ord, ordet, ord, orden 5 sana
 • bo, bor, bodde III asua
 • , går, gick IV mennä, kävellä
 • spela, spelar, spelade I teater näytellä
 • på fritiden vapaa-ajalla
 • nu nyt
 • vara, är, var IV olla
 • en pjäs, pjäsen, pjäser, pjäserna 3 näytelmä
 • , får, fick IV saada
 • första ensimmäinen
 • en roll, rollen, roller, rollerna 3 rooli
 • när kun
 • nervös, nervöst, nervösa hermostunut
 • varje gång joka kerta
 • öva, övar, övade I på harjoitella jotakin
 • visa, visar, visade I näyttää
 • en känsla, känslan, känslor, känslorna 1 tunne
 • till exempel esimerkiksi
 • gråta, gråter, grät IV itkeä
 • stirra, stirrar, stirrade I på tuijottaa
 • bara vain, ainoastaan
 • länge kauan, pitkään
 • bli, blir, blev IV tulla joksikin
 • torr, torrt, torra kuiva
 • tänka, tänker, tänkte II på ajatella jotakin
 • sorlig, sorligt, sorliga surullinen
 • drömma, drömmer, drömde II unelmoida
 • en film, filmen, filmer, filmerna 3 elokuva
 • stark, starkt, starka vahva
 • modig, modigt, modiga rohkea
 • annan, annat, andra toinen, muu
 • en dröm, drömmen, drömmar, drömmarna 2 unelma
 • stor, stort, stora suuri
 • , mår, mådde III voida (olotila)
 • stå, står, stod IV seisoa
 • en scen, scenen, scener, scenerna 3 näyttämö, lava
 • hoppas, hoppas, hoppades I toivoa
 • att että
 • i framtiden tulevaisuudessa
 • sjunga, sjunger, sjöng IV laulaa
 • lyssna, lyssnar, lyssnade I kuunnella
 • läsa, läser, läste II lukea

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/trampolin-3-kpl-3-sanasto.10736942.html

Share