Utvecklingspsyk, föreläsning 3

The exercise was created 2022-05-12 by wilmama. Question count: 10.
Select questions (10)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • barnet beräknas 266 dagar efter befruktning- 40v efter mensens sista dag
  • Corticotropin-releasing hormone (CHR) Startar förlossningen
  • Braxton Hicks sammandragning och avslappning av livmodern= värkar
  • APGAR-skalan En uppskattning av barnets hälsa när det är ute
  • hörselscreening (otakuuakustiska emissioner) sätter in en liten elektrod som ger en ljudsignal, håren i öronen svarar på signalen med ett litet ljud som går att mäta
  • prematur för tidigt född, 36+6v
  • fullgången 37+0-41+6
  • postmatur överburen, 42+0
  • APGAR A-pperance, P-uls, G-rimace, A-ctivity, R-espiration
  • rooting-reflexen en sökreflex där barnet letar föda. Barnet söker något som sticker ut för att hitta

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-forelasning-3.10961165.html

Share