Utvecklingspsyk, föreläsning 4

The exercise was created 2022-05-17 by wilmama. Question count: 25.
Select questions (25)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Cephalocaudal Principen "head to tail". huvudet och överkroppen växer till först, resten av kroppen kommer efter
 • Proximodistal Principen Bebisen växer inifrån och ut, bålen växer före armar & ben.
 • Principen Hierarchical Integration Man lär sig enkla färdigheter först, som man sedan kan avancera och sätta ihop till mer komplexa färdigheter
 • principen independence of systems olika system i kroppen växer i olika takt
 • effektivisering av nervsystemet barnet föds med för många neuroner, nervsystemet effektiviseras genom celldöd samt myelinisering
 • cerebral coretx yttre delen av hjärnan där tänkandet och högre funktion finns
 • subkortikala lagret reglerar grundläggande funktioner som andning och hjärtslag
 • när ökar utvecklingen av hörsel och syncortex? 3-4 månader
 • när ser barnet som en vuxen? 6 månader
 • Piaget: delstadie 1 simple reflexes (1m)- Främst reflexer som styr barnets interaktion med omvärlden och är centralt för barnets kognitiva förmågor och upplevelser
 • Piaget: delstadie 2 First habits & primary circular reaction (1-4m)- Barnet börjar koordinera separata handlingar till mer komplexa aktiviteter
 • piaget: delstadie 3 Secondary circular reaction (4-8m)- Börjar intressera sig för världen omkring och inte bara den egna kroppen. Börjar utföra handlingar på saker omkring.
 • Piaget: delstadie 4 coordination of secondary circular reaction (8-12m)- Börjar använda mer målinriktade handlingar och kombinera olika scheman till en handling. Utvecklar objektpermanens.
 • Piaget: delstadie 5 Tertiary circular reaction (12-18m)- Ett mer utrustat, målinriktat experimenterade. Upprepar inte bara trevliga handlingar utan utför experiment för att se vad som händer
 • Piaget: delstadie 6 Beginning of thought (18-24m)- Skapar mentala representationer - symboliskt tänkande. Vid denna ålder kan barnet tänka på vart objekt de inte ser finns
 • vad visar "spark forskning"? Minneskapaciteten ökar med åldern, barn som lärt sig associera en leksak med sparkande har lättare att återkalla minnet för leksaken
 • De tidigaste minnena är implicita och finns främst i lillhjärnan och hjärnstammen
 • cooing vid 2-3m börjar barnet med cooing, att sätta ihop bokstäver till ljud. aa-aa, ee-ee
 • joller före 6m använder sig barnet av ett universellt joller som är oberoende av språket som talas runt om. Efter 6m påverkas jollret av språket runt om
 • babbling Vid 5m blir jollret mer komplext, barnet repeterar ljud : bababa. Barn som lär sig teckenspråk kan lära sig det före verbala ord
 • Första ordet kring 10-15m
 • första meningarna vanligtvis 8-12m efter första orden
 • underextension använder "katt" bara om den egna katten
 • överextension använder "fågel" för allt som flyger, ex flugor
 • telegrafiskt tal utesluter ord som inte är viktiga för budskapet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-forelasning-4.10961276.html

Share