Utvecklingspsyk, föreläsning 5

The exercise was created 2022-05-17 by wilmama. Question count: 7.
Select questions (7)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • -intresse, - ledsen, -äcklad känslor spädbarn kan uttrycka från födseln
  • känslor består av komponenterna biologisk reaktion, kognitiv komponent, beteende
  • hur skapas rädslan för främlingar? minnesutveckling > förmåga att känna igen någon och predicera händelse >rädsla och misstänksamhet mot okända personer
  • social referencing att lära sig vad andra känner
  • utvecklingen av självmedvetenhet 12m
  • theory of mind en persons kunskap om hur tankar fungerar och påverkar beteendet
  • Ainsworth strange situation teknik för att mäta anknytningsmönster

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-forelasning-5.10965542.html

Share