utvecklingspsyk kap 12

The exercise was created 2022-05-20 by wilmama. Question count: 21.
Select questions (21)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • identity-versus-identity-confusion stage perioden där tonåringar söker efter vad som är speciellt och unikt med dom själva
 • nackdelar med identity versus identity confusion svårt att identifiera lämpliga roller i livet
 • intimacy vs isolation utveckling inom kärlek, nära relationer
 • generativity vs stagnation medelåldern, känsla av bidrag till kontinuitet
 • ego-integrity vs despair känsla för vad man åstadkommit i livet
 • identity achievement statusen för ungdomar som förbinder sig till en viss identitet efter en period av kris under vilken de överväger olika alternativ
 • identity foreclosure statusen för ungdomar som för tidigt åtar sig en identitet utan att tillräckligt undersöka alternativ
 • moratorium statusen där ungdomar testat mycket olika identiteter men har inte riktigt bestämt sig för vem man vill vara
 • identity diffusion statusen där ungdommar tänker på olika alternativ men har ännu inte tagit steget till att utforska
 • autonomy självständighet och en känsla av kontroll över sitt liv
 • generation gap en klyfta mellan föräldrar och ungdomar i attityder, värderingar, strävanden och världsbilder
 • reference groups grupper av människor som man jämför sig med
 • cliques grupper av 2-12 personer som har ständig kontakt med varandra
 • crowds större grupper som delar särskilda egenskaper men som inte har kontakt med varandra
 • sex cleavage könssegregering där killar helst umgås med killar och tjejer umgås helst med tjejer
 • controversial adolescents barn som är omtyckta av vissa med ogillad av andra
 • rejected adolscents barn som aktivt blir ogillade och ens kamrater bemöter barnet negativt
 • neglect adolscents De barn som är varken är omtyckt eller ogillad. Man drar inte till sig så mycket uppmärksamhet
 • peer pressure inflytande från ens kamrater att anpassa sig till deras beteende och attityder
 • undersocialized delinquents ungdomar brottslingar som är uppfostrade med liten disciplin eller med hård, vårdslös föräldrars tillsyn
 • socialized delinquents ungdomar brottslingar som känner till och ansluter sig till samhällets normer och som är ganska normala psykologiskt

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-kap-12.10969041.html

Share