utvecklingspsyk kap 19

The exercise was created 2022-05-20 by wilmama. Question count: 7.
Select questions (7)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • functional death hjärtat och andningen slutar fungera
  • barin death en dödsdiagnos baserad på upphörande av alla tecken på hjärnaktivitet, som visas av elektriska barinvågor
  • sudden infant death syndrome den oväntade döden av ett till synes friskt barn
  • thanatologists personer som studerar död och döende
  • hospice care vård ges till döende på platser som ägnas åt de som är obotligt sjuka
  • bereavement ett erkännande av det objektiva faktum att man har upplevt ett dödsfall
  • euthanasia praxis att hjälpa människor som är obotligt sjuka att dö snabbare

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-kap-19.10969406.html

Share