Väder ht21

The exercise was created 2021-09-14 by Furulid_NO. Question count: 7.
Select questions (7)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Atmosfären gashöljet som omger jorden
  • Lågtryck område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är lägre än i omgivningen i alla riktningar
  • Högtryck Lufttrycket är högre än vid kringliggande områden.
  • Avdunsta när ett ämne går från flytande fas till gasfas
  • Kondensera när vattenånga övergår till flytande form (gas till flytande).
  • Sjöbris lokal vind som under dagen blåser från havet eller en större insjö mot land
  • Landbris Under natten då landområdet blir kallare än havsytan, så kommer det att blåsa från land ut mot vattnet (hav, sjö).

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/vader-ht21.10562919.html

Share