Vale9 kap.2

The exercise was created 2017-10-05 by BrittaKajsa. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • creer tro
 • fantasma spöke
 • otros andra
 • completamente helt
 • seguro säker
 • puro ren
 • fantasía fantasi
 • esa den där
 • está visitando han/hon håller på att besöka, han/hon besöker
 • chatear chatta
 • la red nätet, internetet
 • inglés, inglesa englesk
 • mientras medan
 • cenar äta middag
 • decidir bestämma
 • terror skräck
 • cuando när
 • medianoche midnatt
 • irse ge sig iväg
 • ten cuidado ta det försiktigt
 • venga hombre kom igen grabben
 • contestar, responder svara
 • oscuro, moreno mörk
 • tener miedo vara rädd
 • extraño konstig
 • estrella stjärna
 • de repente plötsligt
 • ver se
 • hacer autostop lifta
 • se detiene han/hon stannar
 • adónde vart
 • quiere ir han/hon vill åka
 • subir stiga upp
 • tratar de försöka att
 • se baja han/hon stiger av
 • desaparecer försvinna
 • esperar vänta
 • llamar knacka
 • mujer kvinna
 • abrir öppna
 • discúlpeme ursäkta mig
 • explicar förklara
 • todo lo que allt det som
 • alto lång
 • (la) voz röst(en)
 • triste ledsen, sorgsen
 • murió han/hon dog
 • accidente olycka
 • hace 20 años för 20 år sedan
 • la primera vez första gången

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/vale9-kap-2.7643421.html

Share