verbos

The exercise was created 2018-12-04 by frigerio. Question count: 29.
Select questions (29)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • att tala hablar
 • att resa viajar
 • att jobba trabajar
 • att åka, ir
 • jag jobbar trabajo
 • vi jobbar trabajamos
 • de jobbar trabajan
 • att läsa leer
 • att plugga estudiar
 • att lyssna escuchar
 • att skriva escribir
 • att ge dar
 • att vilja querer
 • att lära sig aprender
 • att ha tener
 • att veta saber
 • att spela jugar
 • att äta comer
 • att dricka beber
 • att sova dormir
 • att se ver
 • att göra hacer
 • att bo, leva vivir
 • att dansa bailar
 • att anlända llegar
 • att komma venir
 • att veta saber
 • att ringa llamar
 • att vila descansar

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/verbos.8743875.html

Share