Working Life

The exercise was created 2018-02-06 by englanninopettaja. Question count: 62.
Select questions (62)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ammatti occupation
 • ansiot income
 • antaa potkut fire
 • avoin työpaikka vacancy
 • bruttopalkka gross wages
 • duunari blue collar worker
 • eläkemaksu payment to a pension fund
 • epäsäännöllinen työaika irregular hours
 • erota resign
 • erottaa give notice
 • esimies supervisor
 • etsiä töitä look for work
 • hakea työpaikkaa apply for a job
 • hakemus application
 • hakija applicant
 • harjoittelija trainee
 • henkilökunta staff
 • itsensä työllistävä self-employed
 • joustava työaika flexible hours
 • käydä töissä go to work
 • lomauttaa lay off
 • luontaisedut fringe benefits
 • maksaa tuntipalkkaa pay by the hour
 • maksaa urakkapalkkaa pay by contract
 • nettopalkka net salary
 • oppisopimus apprenticeship
 • osa-aikatyö part-time work
 • palkata hire
 • palkka pay
 • pomo boss
 • provisiopalkka commission
 • pätevyys qualifications
 • pätkätyö periodic employment
 • suosittelija referee
 • suositus reference
 • säännöllinen työaika regular hours
 • tehdä töitä work
 • tehdä ylitöitä work overtime
 • tilapäinen tyontekijä temp
 • työaika working hours
 • työharjoittelu practical training
 • työkokemus work experience
 • työnhakija jobseeker
 • työntekijä employee
 • työpaikka (fyysinen) workplace
 • työpuku uniform
 • työtehtävä duty
 • työtodistus reference
 • työkaveri co-worker
 • työttömyys unemployment
 • työttömyyskorvaus unemployment benefit
 • työttömyysvakuutusmaksu unemployment insurance payment
 • työvoimatoimisto unemployment office
 • ura career
 • toimistotyöntekijä white collar worker
 • vakituinen permanent
 • vero tax
 • vuorotyö shift work
 • väliaikainen temporary
 • yhtiö company
 • ylityö overtime
 • yritys business

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/working-life.7753101.html

Share