writing skills 2

The exercise was created 2023-01-25 by Irmelie. Question count: 76.
Select questions (76)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • språkfoskare linguist
 • oreflekterad unmonitored
 • telegrafisk telegraphic
 • sammansmältning merging
 • stenografi shorthand
 • brutal brute
 • med fingrar fingered
 • trots det nevertheless
 • utvecklas evolve
 • vedertaget bruk convention
 • underlag substrate
 • mer subtilt subtler
 • förfinad sophisticated
 • vid sidan av alongside
 • tvåspråkig bilingual
 • välgörande beneficial
 • repertoar repertoire
 • bunt sheaf
 • omgivning context
 • passande appropriate
 • oändlig immense
 • djupt profoundly
 • högaktig esteem
 • uppriktigast sincerest
 • välstånd prosperity
 • strävan endeavour
 • avsluta conclude
 • nådigt graciously
 • överdrivet, ytterligt excessively
 • blomsterrik flowery
 • utsmyckad ornate
 • servil servile
 • tvär abrupt
 • avsiktligt purposeful
 • probiotika probiotics
 • Näringsämne nutrient
 • Kvavsivetenskap pseudoscientific
 • Kolhydrat carbohydrate
 • med högt fruktsocker high fructose
 • flingor cereal
 • terapeutisk therapeutic
 • uppriktigt straightforward
 • ge sig in embark on
 • tvetydig ambiguous
 • forksa i delve into
 • snår thicket
 • skärmytsling skirmish
 • våldsam raging
 • tillägg supplement
 • välvilligt charitably
 • Nervcell neuron
 • Rättesnöre guidance
 • Fetma obesity
 • Enligt according to
 • Expriment trial
 • Konsumption consumption
 • Överväxel overdrive
 • Fettsnålt low-fat range
 • Näringsexpert nutrition expert
 • Styrka underpin
 • Otroligt incredible
 • Orsaka induce
 • riva sönder rip
 • minnesförlust amnesia
 • slumpmässigt randomise
 • knepig tricky
 • kranskärlssjukdom coronary heart disease
 • överväldigande overwhelming
 • undvika att ta ställning sit on the fence
 • Mättat fett saturated fat
 • Delvis partially
 • Näringsämne nutrient
 • skotskutiga byxor tartan trouser
 • småkrullig permanent bubble perm
 • envisas persist
 • förföljselse persectution

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/writing-skills-2.11369866.html

Share