Yippee!6 Epäsäännölliset verbit 21-39

The exercise was created 2020-11-01 by riikkahanski. Question count: 19.
Select questions (19)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • feel, felt tuntea
 • fight, fought tapella, kamppailla
 • find, found löytää
 • fly, flew lentää
 • forget, forgot unohtaa
 • freeze, froze jäätyä
 • get, got saada
 • give, gave antaa
 • go, went mennä
 • grow, grew kasvaa
 • have, had omistaa
 • hear, heard kuulla
 • hit, hit lyödä
 • hold, held pitää kiinni
 • hurt, hurt loukata, sattua
 • keep, kept pitää
 • know, knew tietää, tuntea
 • lay, laid laskea
 • lead, led johtaa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/yippee6-epasaannolliset-verbit-21-39.10090946.html

Share