German dictionary - ä - äc

 
ächten Swedishbannlysa, göra fredlös
 
ächzen Swedishstöna, stånka