Spanish dictionary - g - ge

 
geografía económica Swedishekonomisk geografi
Englisheconomic geography
Czechhospodářský zeměpis
Danishøkonomisk geografi
GermanWirtschaftsgeografie
Greekoικovoμική γεωγραφία
Frenchgéographie économique
Italiangeografia economica
Hungariangazdaságföldrajz
Dutcheconomische geografie
Polishgeografia gospodarcza
Portuguesegeografia económica
Slovenianekonomska geografija
Finnishtalousmaantiede
Latvianekonomiskā ģeogrāfija
 
geografía histórica Swedishhistorisk geografi
Englishhistorical geography
Czechhistorická geografie
Danishhistorisk geografi
Germanhistorische Geografie
Greekιστoρική γεωγραφία
Frenchgéographie historique
Italiangeografia storica
Hungariantörténeti földrajz
Dutchhistorische geografie
Polishgeografia historyczna
Portuguesegeografia histórica
Slovenianzgodovinska geografija
Finnishhistoriallinen maantiede
Latvianvēsturiskā ģeogrāfija
 
geografía humana Swedishbefolkningsgeografi
Englishhuman geography
Czechhumánní geografie
Danishhumangeografi
GermanHumangeografie
Greekαvθρωπoγεωγραφία
Frenchgéographie humaine
Italiangeografia umana
Hungarianhumángeográfia
Dutchsociale geografie
Polishantropogeografia
Portuguesegeografia humana
Sloveniandružbena geografija
Finnishväestömaantiede
Latviancilvēka ģeogrāfija
 
geografía política Swedishpolitisk geografi
Englishpolitical geography
Czechpolitický zeměpis
Danishpolitisk geografi
Germanpolitische Geografie
Greekπoλιτική γεωγραφία
Frenchgéographie politique
Italiangeografia politica
Hungarianpolitikai földrajz
Dutchpolitieke geografie
Polishgeografia polityczna
Portuguesegeografia política
Slovenianpolitična geografija
Finnishpoliittinen maantiede
Latvianpolitiskā ģeogrāfija
 
geografía regional Swedishregionalgeografi
Englishregional geography
Czechregionální geografie
Danishregionalgeografi
GermanRegionalgeografie
Greekπεριφερειακή γεωγραφία
Frenchgéographie régionale
Italiangeografia regionale
Hungarianregionális földrajz
Dutchregionale geografie
Polishgeografia regionalna
Portuguesegeografia regional
Slovenianregionalna geografija
Finnishaluemaantiede
Latvianreģionālā ģeogrāfija
 
geología Swedishgeologi
Englishgeology
Czechgeologie
Danishgeologi
GermanGeologie
Greekγεωλoγία
Frenchgéologie
Italiangeologia
Hungariangeológia
Dutchgeologie
Polishgeologia
Portuguesegeologia
Sloveniangeologija
Finnishgeologia
Latvianģeoloģija