Swedish dictionary - å

åa

Å andra sidan - åar

åb

åberopa - åbäke

åd

ådagalägga - ådöma

åe

å ena sidan - å ena sidan

åf

Å förlåt! - åfölja

åh

åh - åhörare

åk

... åker skidor - åka skidor åka skridsko - åklagarmyndighet åklagarsidan - åkturen

ål

ål - åldersförsäkring åldersgrupp - ålägger

åm

åminnelse - åminnelse

ån

å nej - ånyo upprepa

år

11-åringar - årstid årstiden - årtusende

ås

ås - åsninna åstad - åsynen

åt

återkommande varje natt - åtalspunkt åtanke - återfall återfalla - återgav återge - återkomma på samma sätt återkommande - återuppbyggandet återuppbyggd - återvinningsteknik återvisad - åtlyder åtlöje - åttio åttioett - åttta

åv

å ... vägnar - åvila

åä

å ämbetets vägnar - å ämbetets vägnar