Swedish dictionary - l

la

la - lag lag mot huliganer - lagens retroaktiva verkan lagens upprätthållande - lagring lagring av avfall - lagringsbidrag lagringsfaciliteter - lagstiftande makt lagstiftar - lagstiftningsinitiativ lagsöka - laktos lam - landning på vattnet landningen - landsbygdssamhälle landsbygdssociologi - landsväg landsvägen - lantbruksforskning lantbruksråd - lapsus laptop - lastbil med tipp lastbilar - Latinamerika latinamerikansk - laïc, laïque

là-bas - là-bas

le

le - ledamöters ekonomiska intressen ledan - ledighet av sociala skäl ledighet för politisk verksamhet - ledningsmetoder ledningsorgan - legitimation legitimationen - lejonet lejongap - leksaksindustri leksakskatt - lestångar leta - levande djur levande död - leveranskontrakt leveranspris - levnadskostnader levnadsstandard - lexikondelen

li

lian - Libyen lice - ligga intill ligga kvar - lika bra lika bra som - likgiltighet likgiltigt - likviditet likviditetskontroll - lillfingret lillflicka - lindra lindrande - Lissabon och Tejodalen list - lite för mycket lite galen - liten lastbil liten lägenhet - litteraturserie litteratursökning - livförsäkring livlig - livsmedel livsmedelaffären - livsmedelshygien livsmedelsindustri - livsmedelspolitik livsmedelspris - livsmedelstillsats livsmedelstillsyn - livvakt

lj

ljud - ljudåtergivningsutrustning ljuga - ljusår ljuv - ljuvlighet

ll

llamar - llamar

lo

locka över någon från ett företag - logistik logistik-kedja - lokal skatt lokala - lokalmedier lokalsamtal - Lombardiet lomhörd - lov lova - lovvärd

lp

LP-skiva - LPF94

lu

luta sig mot - luftförorenande ämne luftförorening - lufttrafik lufttrafikkontroll - lugna er lugna ned - luncha lunchar - lusta lusten - luxuös

ly

Lycka till! - lyckorus lyckosam - lynne lynnig - lytt lyx - lyxvaruindustri

låt gå för ... - lågpris lågpris- - lånekort lånet - långfristig prognos långfärdsbuss - långtidsarbetslöshet långtidssjukskrivning - låt oss dra ett streck över det som varit låt oss erkänna det - låttext

lära någon något - lägenhetsinnehavare läger - lägga på luren lägga rom - läkaren läkarhus - läkemedelskontroll läkemedelskostnader - lämnade lämnade exilen - längre fram längre ner - läpp läpp- - lärare lärare i - lärling lärlingen - Läs den! Läs det! - läste högt läste upp - lättare att se lättare container - läxorna

löa - lön för arbete i hemmet löna - löneskala löneskatt - lönsamhetsanalys löntagare - lösa problem lösa problemet - lövsåg lövträd - lövverk