sweplante

  
 
User type  Teacher
 

 Adjektivets böjning &placering
Arbetsområde Transporter
Demonstrativa pronomen
Exercises
Franska-er verb övningar
Franska-ir verb övningar
Franska -re verb övningar
Fritidsaktiviteter & tid
frågor och frågeord
Futur- framtid
imparfait
imperativ
Passé composé
Possessiva pronomen
Räkneord på franska
småord
Traditions francophones
År 6 Franska Ek
År 6 Franska SvH
År 7 Franska Ek
År 8 Engelska Awesome 8
År 8 Franska Ek
År 8 Start With English
År 9 Franska Ek