Γκαλαπάγκoς

Searched for Γκαλαπάγκoς in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Galapagos German

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

Galapagos English

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

Galapagos Italian

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

Galapagos French

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

Galapagos Polish

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

Galapagos Finnish

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

Galapagos Danish

CzechGalapágy
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

Galápagos Spanish

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SwedishGalapagosöarna

Galápagos Portuguese

CzechGalapágy
DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

goal post English

Swedishmålstolpe

goalpost English

Swedishmålstolpe

glupsk Swedish

Englishgreedy, avid, rapacious, voracious, ravenous

glupskt Swedish

Englishavidly, ravenously

Galapágy Czech

DanishGalapagos
DutchGalapagoseilanden
EnglishGalapagos
FinnishGalapagos
FrenchGalapagos
GermanGalapagos
GreekΓκαλαπάγκoς
HungarianGalápagos-szigetek
ItalianGalapagos
LatvianGalapagu salas
PolishGalapagos
PortugueseGalápagos
SlovenianOtočje Galapagos
SpanishGalápagos
SwedishGalapagosöarna

glupsk Latin

Swedishavarus, avarum, avara