Γκαλαπάγκoς

Nach Γκαλαπάγκoς im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Galapagos Deutsch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

Galapagos Englisch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

Galapagos Italienisch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

Galapagos Französisch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

Galapagos Polnisch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

Galapagos Finnisch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

Galapagos Dänisch

TschechischGalapágy
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

Galápagos Spanisch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SchwedischGalapagosöarna

Galápagos Portugiesisch

TschechischGalapágy
DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

goal post Englisch

Schwedischmålstolpe

goalpost Englisch

Schwedischmålstolpe

glupsk Schwedisch

Englischgreedy, avid, rapacious, voracious, ravenous

glupskt Schwedisch

Englischavidly, ravenously

Galapágy Tschechisch

DänischGalapagos
NiederländischGalapagoseilanden
EnglischGalapagos
FinnischGalapagos
FranzösischGalapagos
DeutschGalapagos
GriechischΓκαλαπάγκoς
UngarischGalápagos-szigetek
ItalienischGalapagos
LettischGalapagu salas
PolnischGalapagos
PortugiesischGalápagos
SlowenischOtočje Galapagos
SpanischGalápagos
SchwedischGalapagosöarna

glupsk Latein

Schwedischavarus, avarum, avara