αvεργία

Nach αvεργία im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

average Englisch

Deutschdurchschnittlich, Durchschnitt
Schwedischi genomsnitt, genomsnittlig, medelmåttig, genomsnitts-, medel, genomsnitt, medeltal, få i genomsnitt, medel-, snitt-, medelvärde, vanlig, har i genomsnitt, avverka i genomsnitt

avresa Schwedisch

Englischdeparture, leave
Französischpartir
Deutschabfahren, Abfahrt

aversion Schwedisch

Englischaversion
Schwedischmotvilja

averiguar Spanisch

Schwedischta reda på

avverka Schwedisch

Englischcut, fell, log, cutting, cover
Deutschabholzen
Spanischrecorrer

avrigga Schwedisch

Englischunrig

aversion Englisch

Schwedischaversion, ovilja, olust

avfrosta Schwedisch

Englischdefrost

aburgine Schwedisch

Spanischberenjena

avfärga Schwedisch

Englischdiscolour

avreagera Schwedisch

Englischabreact

avarus Schwedisch

Lateinglupsk, girig

avarice Englisch

Schwedischsnålhet, girighet, snikenhet

avrusta Schwedisch

Englischdisarm

aubergine Schwedisch

Bulgarischпатладжан
Englischaubergine
Spanischberenjena
Türkischpatlıcan

Auvergne Französisch

TschechischAuvergne
DänischAuvergne
NiederländischAuvergne
EnglischAuvergne
FinnischAuvergne
DeutschAuvergne
GriechischΩβέρvη
UngarischAuvergne
ItalienischAlvernia
LettischOverņa
PolnischOwernia
PortugiesischAuvergne
SlowenischAuvergne
SpanischAuvernia
SchwedischAuvergne

Auvergne Deutsch

TschechischAuvergne
DänischAuvergne
NiederländischAuvergne
EnglischAuvergne
FinnischAuvergne
FranzösischAuvergne
GriechischΩβέρvη
UngarischAuvergne
ItalienischAlvernia
LettischOverņa
PolnischOwernia
PortugiesischAuvergne
SlowenischAuvergne
SpanischAuvernia
SchwedischAuvergne

abraza Spanisch

Englischhugs

avresan Schwedisch

Deutschdie Abreise, die Abfahrt

aborigin Englisch

Schwedischurinvånare


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.