abfahren

Searched for abfahren in the dictionary.
English: depart, leave, Swedish: åka iväg, avgå, resa, avresa, åka utför, köra bort, forsla bort, frakta bort, forsla undan, åka slut på, starta, köra igång

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abfahren German

Englishdepart, leave
Swedishåka iväg, avgå, resa, avresa, åka utför, köra bort, forsla bort, frakta bort, forsla undan, åka slut på, starta, köra igång

abahren German

Dutchvertrekken

abwehren German

Swedishavvärja, parera, slå tillbaka, avstyra, förhindra, slå ifrån sig

abführen German

Swedishföra bort, leda bort, betala, betala in, ha avföring, verka laxerande, ta av, vika av

abren Spanish

Swedishde öppnar

abhören German

Swedishavlyssna, lyssna på, förhöra

affären Swedish

Englishthe shop
Frenchle magasin, la boutique
Germandas Geschäft, das Geschäft -e, der Laden, das Geschhäft, die Angelegenheit, die Affäre
Italianil negozio
Spanishla tienda

aufführen German

Englishlist
Swedishuppföra

apparent English

Germanscheinbar
Swedishpåtaglig, uppenbar, tydligt, synbar, uppenbart

aufhören German

Englishabort, quit, stop
Finnishtauota, päättyä
Norwegianslutte
Swedishsluta

abfeuern German

Swedishavfyra, avlossa

abhorrent English

Germanzuwider

afférent French

Swedishtillhörande

abfahren auf German

Englishbe crazy about

affirmer French

Swedishbekräfta, försäkra

abbremsen German

Swedishbromsa, hejda, bromsa in, bromsa upp

avarum Swedish

Latinglupsk, girig

affront French

Swedishförolämpning, skymf

avföring Swedish

Englishremoval

abbringen German

Swedishfå av, få bort


A maximum of 20 results are shown.