δoκιμή

Nach δoκιμή im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

doksan Türkisch

Schwedisch90, nittio

decimo Italienisch

Schwedischtionde

dogma Englisch

DeutschGlaubenslehre
Schwedischtrossats, lärosats

dismy Englisch

Schwedischförfäran

decimo Spanisch

Schwedischtionde

dogm Schwedisch

Schwedischfastslagen sanning, lärosats

dockan Schwedisch

Deutschdie Puppe

docena Spanisch

Schwedischdussin

duken Schwedisch

Spanischel mantel

digame Spanisch

Schwedischvad kan jag hjälpa till med, hallå

docken Deutsch

Englischdock

dozen Englisch

DeutschDutzend
Schwedischdussin

dismay Englisch

Schwedischförfäran, häpnad, bestörtning, göra bestört, avskräcka

décimo Spanisch

Schwedischtionde

dogana Italienisch

Tschechischclo
Dänischtoldvæsen
Niederländischdouane
Englischcustoms
Finnischtulli
Französischdouane
DeutschZoll
Griechischτελωvείo
Ungarischvám
Lettischmuita
Polnischurząd celny
Portugiesischalfândega
Slowenischcarina
Spanischaduana
Schwedischtullväsen

decem Latein

Schwedisch10, tio

diken Schwedisch

Englischditches

dzsem Ungarisch

Schwedischsylt

dójam Kroatisch

Schwedischintryck

digan Spanisch

Schwedischde säger


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.