ζύθoς

Nach ζύθoς im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

zits Englisch

Schwedischutslag, prickar, finnar

zatoka Polnisch

Tschechischzáliv
Dänischhavbugt
Niederländischgolf
Englischgulf
Finnischmerenlahti
Französischgolfe
DeutschGolf
Griechischκόλπoς
Ungarischtengeröböl
Italienischgolfo
Lettischlīcis
Portugiesischgolfo
Slowenischzaliv
Spanischgolfo
Schwedischgolf

zīds Lettisch

Tschechischhedvábí
Dänischsilke
Niederländischzijde
Englischsilk
Finnischsilkki
Französischsoie
DeutschSeide
Griechischμετάξι
Ungarischselyem
Italienischseta
Polnischjedwab
Portugiesischseda
Slowenischsvila
Spanischseda
Schwedischsilke

zodiak Schwedisch

Russischзодиак

zodiac Englisch

DeutschSternzeichen, Tierkreis
Schwedischstjärntecken

zeitig Deutsch

Englischearly
Schwedischi rätt tid

zadek Tschechisch

Englischbuttocks

zidak Slowenisch

Tschechischcihla
Dänischmursten
Niederländischbaksteen
Englischbrick
Finnischtiili
Französischbrique
DeutschZiegel
Griechischτoύβλo
Ungarischtégla
Italienischmattone
Lettischķieģelis
Polnischcegła
Portugiesischtijolo
Spanischladrillo
Schwedischtegel

zdaj Slowenisch

Schwedischnu

zgodaj Slowenisch

Schwedischtidigt

zadaj Slowenisch

Schwedischlängst bak, baktill, där bak, bak