κλήρoς

Nach κλήρoς im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

klurig Schwedisch

Englischtricky

klarast Schwedisch

Englischclearest

Klerus Deutsch

Tschechischduchovenstvo
Dänischpræsteskab
Niederländischgeestelijkheid
Englischclergy
Finnischpapisto
Französischclergé
Griechischκλήρoς
Ungarischpapság
Italienischclero
Lettischgarīdzniecība
Polnischduchowieństwo
Portugiesischclero
Slowenischduhovščina
Spanischclero
Schwedischprästerskap

kolerisk Schwedisch

Spanischbilioso, biliosa

klara sig Schwedisch

Englischget on, manage, get along, pull through, pass, survive
Französischse débrouiller
Deutschdich herausholen
Spanischarreglarse, defenderse, bandearse, bastarse

klarsynt Schwedisch

Englischperspicacious
Französischlucide

kleurstof Niederländisch

Tschechischbarvivo
Dänischfarvestof
Englischdyestuff
Finnischväriaine
Französischcolorant
DeutschFarbstoff
Griechischχρωστική oυσία
Ungarischfesték
Italienischcolorante
Lettischkrāsviela
Polnischbarwnik
Portugiesischcorante
Slowenischbarvilo
Spanischcolorante
Schwedischfärgämne

klargjorde Schwedisch

Englischdeclared

klargöra Schwedisch

Englischmake clear, clarify
Französischéclaircir

kallar sig Schwedisch

Slowenischimenuje se

klarkommen Deutsch

Schwedischkomma överens

kullersten Schwedisch

Englischcobble, cobble-stone

klara sig i Schwedisch

Englischget through