μέση τιμή

Nach μέση τιμή im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

mega time Englisch

Schwedischjättemycket tid

most times Englisch

Schwedischför det mesta, för de mesta

mesten Niederländisch

Tschechischvýkrm
Dänischopfedning
Englischfattening
Finnischlihotus
Französischengraissement
DeutschMast
Griechischπάχυvση
Ungarischhizlalás
Italienischingrasso
Lettischnobarošana
Polnischtucz
Portugiesischengorda
Slowenischpitanje
Spanischengorde
Schwedischgödning

mestni Slowenisch

Schwedischstads-

most twins Englisch

Schwedischde flesta tvillingar

mustang Englisch

Schwedischmustang

me soitamme Finnisch

Schwedischvi ringer

mussten Deutsch

Schwedischmåste, var tvungen

meistens Deutsch

Norwegischsom oftest
Schwedischför det mesta, mestadels

most things Englisch

Schwedischde flesta saker

must not Englisch

Schwedischfår inte

mustn't Englisch

Schwedischfår inte

megaton Schwedisch

Schwedischmiljon ton

mustang Schwedisch

Englischmustang

mesdames Englisch

Schwedischmina damer

misstanke Schwedisch

Englischsuspicion, misgiving, hunch
Lateinsuspicio

macadam Englisch

Schwedischmakadam

make things Englisch

Schwedischtillverka saker

moisten Englisch

Schwedischfukta

must never Englisch

Schwedischfår aldrig


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.

Advertisements