πρoσωπικό

Searched for πρoσωπικό in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

prospekt Swedish

Englishprospectus, brochure
Russianпроспект

Prospekt German

Norwegianbrosjyre

prospect English

Swedishutsikt, eventuell kandidat, möjligheter, sceneri, landskap, fyndighet, kandidat, prospektera, genomsöka, framtidsutsikt, möjlighet, förhoppning, framtidsperspektiv

prosper English

Swedishblomstra ekonomiskt, blomstra, ha framgång

prospers English

Swedishblomstrar

prosperus Latin

Swedishlyckosam

precavido Spanish

Englishcautious

preocupado Spanish

Englishworried
Swedishorolig

perspire English

Swedishsvettas, transpirera

prispall Swedish

Englishpodium

prospector English

Swedishmalmletare

prosperity English

Swedishvälstånd, välgång, medgång, lycka, framgång

prospects English

Swedishframtidsutsikter, utsikter, sannolikhet

prisbild Swedish

Englishpricing

precipice English

Swedishbråddjup, stup

prosperous English

Swedishförmögen, framgångsrik, välbärgad, gynnsam, blomstrande, rik, välmående

presuppose English

Swedishförutsätta, utgå från

porcupine English

Swedishpiggsvin

prospectus English

Swedishprospekt, broschyr

periskop Swedish

Swedishoptiskt instrument (för att se utan att synas)


A maximum of 20 results are shown.