worried

Searched for worried in the dictionary.
English: orolig, Spanish: preocupado, Swedish: bekymrad, orolig, oroad

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

worried Swedish

Englishorolig

worried English

Spanishpreocupado
Swedishbekymrad, orolig, oroad

wearied English

Swedishuttröttad

word English

GermanDatenwort, Wort
Italianparola
Spanishla palabra
Swedishord, glosa

wordy English

Swedishordrik

wort English

Swedishvört

würde German

Englishwould
Swedishskulle

wraith English

Swedishvålnad

warte German

Swedishvänta

writ English

Swedishskrivelse, stämning

wrote English

Germanmitteilte, schrieb
Swedishskrev

werde German

Englishwill

wurde German

Swedishblev

worthy English

Swedishutmärkt, värdig

worth English

GermanWert, wert
Swedishvärd, värde, värt

write English

Germanaufschreiben, beschreiben, schreibe, schreiben, schreibt, verfassen
Swedishskriva, skriv, författa

ward English

Swedishavdelning, sjukhus, myndling, sal, skyddsling, sjukhusavdelning, distrikt, rum, förmyndarskap, omyndig person, parad, inrikte, urtag, fängelseavdelning, vaktmanskap, garde, avvärja, parera, avvända, avstyra, hålla på avstånd, lägga in, härbärgera, vaka över, skydda, värja

weird English

Germanseltsam, komisch
Swedishkonstig, hemsk, kuslig, underlig, knäppt, konstigt, knepig, främmande, knäpp, spöklik, märkligt, underligt

wird German

Swedishblir

Würde German

Englishabbacy


A maximum of 20 results are shown.