πόλεμoς

Nach πόλεμoς im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

plums Englisch

Schwedischplommon

palms Englisch

Schwedischhandflator

plenus Latein

Schwedischfull, överflödig, generös

plumsa Schwedisch

Englischplunge, flounder

plains Englisch

Schwedischslätter

planes Englisch

Schwedischflygplan

pale nose Englisch

Schwedischbleck nos

polonais Französisch

Schwedischpolska

plāns Lettisch

Tschechischplán
Dänischplan
Niederländischplattegrond
Englischplan
Finnischkartta
Französischplan
DeutschKarte
Griechischχάρτης
Ungarischtérkép
Italienischpiano
Polnischmapa
Portugiesischplano
Slowenischnačrt
Spanischplano
Schwedischkarta

paling Englisch

Schwedischstaket

plinga Schwedisch

Englischtinkle

plonk Englisch

Schwedischtrycka ner, dunsa ner, dunsa

plunge Englisch

Schwedischplumsa, dyka ner, kasta sig ner, störta in i, dyka, doppa, störta sig, störta, kasta sig, falla, rusa, köra, sticka, stöta

polnisch Deutsch

Englischpolish

äppelmos Schwedisch

Englischapple-sauce

plumage Englisch

Schwedischfjäderdräkt, fjädrar

plaines Französisch

Schwedischslätter

plank Englisch

Schwedischplanka

pulling Englisch

Schwedischdragande

pelmazo Spanisch

Schwedischbesvärlig


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.