τόκoς

Nach τόκoς im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

tocas Spanisch

Schwedischdu spelar, du rör, du känner, du hanterar

tokig Schwedisch

Dänischtosset
Englischcrazed, crazy, mad, wrong, out of her mind, silly, daft, out of one's mind
Französischfolle, fou
Deutschverrückt
Spanischloca, loco

takes Englisch

Spanischtoma

tesis Spanisch

Tschechischkandidátská práce
Dänischafhandling
Niederländischproefschrift
Englischthesis
Finnischväitöskirja
Französischthèse
DeutschHochschulschrift
Griechischδιατριβή
Ungarischszakdolgozat
Italienischtesi
LettischEK atzinums
Polnischdysertacja
Portugiesischtese
Slowenischdiplomska naloga
Schwedischavhandling

taxes Englisch

Schwedischskatter

tokiga Schwedisch

Englischcrazy

tjog Schwedisch

Englischscore

tighs Englisch

Schwedischlår

toxic Englisch

Schwedischgiftig

taxis Französisch

Schwedischtaxi

tukaj Slowenisch

Schwedischhär

tyckas Schwedisch

Englischappear, seem
Französischparaître
Deutschvorkommen, scheinen

Taxis Deutsch

Englischcabs

thighs Englisch

Schwedischlår

toukokuu Finnisch

DeutschMai
Schwedischmaj

take us Englisch

Schwedischta oss

tiesas Lettisch

Tschechischvrchní soud
Dänischjurisdiktion
Niederländischrechtspraak
Englischcourts and tribunals
Finnischtuomioistuin
Französischjuridiction
DeutschGerichtsbarkeit
Griechischδικαστήριo
Ungarischbíráskodás
Italienischgiurisdizione
Polnischsądownictwo
Portugiesischjurisdição
Slowenischsodišča
Spanischjurisdicción
Schwedischdomstol

touches Englisch

Spanischtoca

tsuki Japanisch

Schwedischmåne

tokig i Englisch

Schwedischhooked on, crazy about


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.