Abdruck

Searched for Abdruck in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Abdruck German

Swedishavtryck, tryck, piratutgåva, tryckning, publicering, märke

abdrucken German

Swedishpublicera, trycka

Aufdruck German

Englishphrase

avtryck Swedish

Englishimpression, print, track
GermanAbdruck, Abklatsch

avdrift Swedish

Englishdeviation, drift, leeway

abdrehen German

Swedishskruva av, stänga av, släcka, vrida av, spela in, ändra kurs

avdrag Swedish

Englishdeduction, discount, off
Frenchabattement
GermanAbzug
Spanishbonificación

abdrücken German

Swedishtrycka av, avfyra, göra avtryck av, trycka ihop

abater English

GermanVerminderer

avtrycket Swedish

Frenchl'empreinte
Germander Abdruck, der Abklatsch

Abtritt German

Englishexit

avtrycken Swedish

Germandie Abdrücke

Abitur German

Swedishstudentexamen, avgångsexamen från gymnasium

abitare Italian

Swedishbo, arbeta, att bo

avtrubba Swedish

Englishblunt

abattre French

Swedishslå ned, fälla, riva, hugga ned, slakta, skjuta ned, göra matt, försvaga, demoralisera, göra nedslagen, göra misssmodig, falla av

abêtir French

Swedishfördumma

aboutir French

Swedishmynna ut, sluta, föra, leda, ge resultat

avdraget Swedish

Englishoff
Germander Abzug

abattoir English

GermanSchlachthaus
Swedishslakthus


A maximum of 20 results are shown.