Ablagekasten

Searched for Ablagekasten in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

Ablagekasten German

Englishtray

ableisten German

Swedishfullgöra

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

ablagern sein German

Swedishbli lagras, ligga till sig, mogna

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

Ablagefach German

Englishpocket

affligeante French

Swedishsorglig, bedrövlig

ablecken German

Swedishslicka av

aublagen German

Swedishluta av

ablactation English

Swedishavvänjning

avlagringen Swedish

Germandie Ablagerung

ableugnen German

Swedishförneka, bestrida

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

ablest English

Germanfähigst

affligeant French

Swedishsorglig, bedrövlig

avlägsen Swedish

Englishremote, removed, distant, faraway, far-away, far
Frenchlointain
Germanentfernt, abgelegen
Spanishremoto, lejano


A maximum of 20 results are shown.