a blouse

Searched for a blouse in the dictionary.
Swedish: en blus

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

a blouse English

Swedishen blus

applause English

GermanApplaus
Swedishapplåd, applåderar

a plough English

Swedishen plog

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

a place English

Frenchun site, un endroit

avlossa Swedish

Englishfire off, fire
Germanabfeuern

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

avblåsa Swedish

Englishcall off
Germanabblasen

avlusa Swedish

Englishdelousing

ablest English

Germanfähigst

apologi Swedish

Englishapology

av plast Swedish

Englishplastic

abielus Estonian

Swedishgift

apology English

Swedishapologi, avbön, försvarstal, ursäkt

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

abolish English

Germanabschaffen, verwerfen
Swedishavskaffa, avstå, göra slut på


A maximum of 20 results are shown.